Login or Register
Forgot your password?
Forgot your username?
Lego Ninjago Legacy 2 - Die Legende lebt (Blue Ocean)
Lego Ninjago Legacy 2 - Die Legende lebt (Blue Ocean)
Lego Ninjago Legacy 2 - Die Legende lebt (Blue Ocean)
2021 Blue Ocean Stickeralbum
Nr.
Title
Section
Value
Likes
1
Sticker 1
152
2
Sticker 2
114
3
Sticker 3
152
4
Sticker 4
91
5
Sticker 5
102
6
Sticker 6
130
7
Sticker 7
114
8
Sticker 8
65
9
Sticker 9
91
10
Sticker 10
114
11
Sticker 11
83
12
Sticker 12
114
13
Sticker 13
114
14
Sticker 14
76
15
Sticker 15
65
16
Sticker 16
114
17
Sticker 17
102
18
Sticker 18
152
19
Sticker 19
76
20
Sticker 20
152
21
Sticker 21
102
22
Sticker 22
91
23
Sticker 23
91
24
Sticker 24
76
25
Sticker 25
83
26
Sticker 26
114
27
Sticker 27
228
28
Sticker 28
102
29
Sticker 29
114
30
Sticker 30
114
31
Sticker 31
76
32
Sticker 32
65
33
Sticker 33
102
34
Sticker 34
102
35
Sticker 35
65
36
Sticker 36
130
37
Sticker 37
76
38
Sticker 38
102
39
Sticker 39
76
40
Sticker 40
114
41
Sticker 41
83
42
Sticker 42
83
43
Sticker 43
91
44
Sticker 44
130
45
Sticker 45
130
46
Sticker 46
114
47
Sticker 47
83
48
Sticker 48
91
49
Sticker 49
91
50
Sticker 50
91
51
Sticker 51
54
52
Sticker 52
91
53
Sticker 53
114
54
Sticker 54
130
55
Sticker 55
83
56
Sticker 56
76
57
Sticker 57
152
58
Sticker 58
114
59
Sticker 59
102
60
Sticker 60
91
61
Sticker 61
76
62
Sticker 62
102
63
Sticker 63
102
64
Sticker 64
70
65
Sticker 65
83
66
Sticker 66
114
67
Sticker 67
76
68
Sticker 68
228
69
Sticker 69
114
70
Sticker 70
91
71
Sticker 71
91
72
Sticker 72
114
73
Sticker 73
130
74
Sticker 74
130
75
Sticker 75
83
76
Sticker 76
102
77
Sticker 77
91
78
Sticker 78
76
79
Sticker 79
102
80
Sticker 80
114
81
Sticker 81
114
82
Sticker 82
102
83
Sticker 83
228
84
Sticker 84
91
85
Sticker 85
228
86
Sticker 86
102
87
Sticker 87
114
88
Sticker 88
102
89
Sticker 89
114
90
Sticker 90
91
91
Sticker 91
91
92
Sticker 92
102
93
Sticker 93
130
94
Sticker 94
130
95
Sticker 95
152
96
Sticker 96
152
97
Sticker 97
102
98
Sticker 98
65
99
Sticker 99
70
100
Sticker 100
130
101
Sticker 101
182
102
Sticker 102
102
103
Sticker 103
114
104
Sticker 104
152
105
Sticker 105
91
106
Sticker 106
76
107
Sticker 107
70
108
Sticker 108
102
109
Sticker 109
130
110
Sticker 110
57
111
Sticker 111
65
112
Sticker 112
102
113
Sticker 113
91
114
Sticker 114
114
115
Sticker 115
114
116
Sticker 116
130
117
Sticker 117
91
118
Sticker 118
114
119
Sticker 119
102
120
Sticker 120
102
121
Sticker 121
114
122
Sticker 122
114
123
Sticker 123
114
124
Sticker 124
83
125
Sticker 125
70
126
Sticker 126
304
127
Sticker 127
130
128
Sticker 128
51
129
Sticker 129
91
130
Sticker 130
83
131
Sticker 131
114
132
Sticker 132
102
133
Sticker 133
114
134
Sticker 134
65
135
Sticker 135
76
136
Sticker 136
152
137
Sticker 137
102
138
Sticker 138
91
139
Sticker 139
152
140
Sticker 140
76
141
Sticker 141
152
142
Sticker 142
130
143
Sticker 143
114
144
Sticker 144
83
145
Sticker 145
51
146
Sticker 146
102
147
Sticker 147
130
148
Sticker 148
91
149
Sticker 149
130
150
Sticker 150
91
151
Sticker 151
83
152
Sticker 152
182
153
Sticker 153
102
154
Sticker 154
65
155
Sticker 155
102
156
Sticker 156
182
157
Sticker 157
83
158
Sticker 158
130
159
Sticker 159
130
160
Sticker 160
102
161
Sticker 161
70
162
Sticker 162
102
163
Sticker 163
91
164
Sticker 164
91
165
Sticker 165
70
166
Sticker 166
76
167
Sticker 167
152
168
Sticker 168
130
169
Sticker 169
61
170
Sticker 170
70
171
Sticker 171
182
172
Sticker 172
114
173
Sticker 173
91
174
Sticker 174
130
175
Sticker 175
102
176
Sticker 176
83
177
Sticker 177
114
178
Sticker 178
114
179
Sticker 179
65
180
Sticker 180
114
181
Sticker 181
83
182
Sticker 182
114
183
Sticker 183
91
184
Sticker 184
83
185
Sticker 185
130
186
Sticker 186
152
187
Sticker 187
83
188
Sticker 188
102
189
Sticker 189
130
190
Sticker 190
91
191
Sticker 191
130
192
Sticker 192
102
193
Sticker 193
102
194
Sticker 194
228
195
Sticker 195
102
196
Sticker 196
228
197
Sticker 197
91
198
Sticker 198
114
199
Sticker 199
152
200
Sticker 200
91
201
Sticker 201
114
202
Sticker 202
65
203
Sticker 203
76
204
Sticker 204
130
205
Sticker 205
70
206
Sticker 206
91
207
Sticker 207
91
208
Sticker 208
102
209
Sticker 209
65
210
Sticker 210
91
211
Sticker 211
70
212
Sticker 212
91
213
Sticker 213
130
214
Sticker 214
152
215
Sticker 215
83
216
Sticker 216
114
217
Sticker 217
70
218
Sticker 218
130
219
Sticker 219
102
220
Sticker 220
102
221
Sticker 221
102
222
Sticker 222
102
223
Sticker 223
114
224
Sticker 224
91
225
Sticker 225
83
226
Sticker 226
76
227
Sticker 227
152
228
Sticker 228
182
229
Sticker 229
91
230
Sticker 230
83
231
Sticker 231
91
232
Sticker 232
91
233
Sticker 233
91
234
Sticker 234
152
235
Sticker 235
91
236
Sticker 236
102
237
Sticker 237
83
238
Sticker 238
102
239
Sticker 239
114
240
Sticker 240
76
241
Sticker 241
228
242
Sticker 242
70
243
Sticker 243
83
244
Sticker 244
114
245
Sticker 245
91
246
Sticker 246
83
247
Sticker 247
83
248
Sticker 248
114
249
Sticker 249
182
250
Sticker 250
76
251
Sticker 251
102
252
Sticker 252
91
253
Sticker 253
228
254
Sticker 254
152
255
Sticker 255
130
256
Sticker 256
152
257
Sticker 257
114
258
Sticker 258
76
259
Sticker 259
91
260
Sticker 260
228
261
Sticker 261
152
262
Sticker 262
114
263
Sticker 263
304
264
Sticker 264
76
265
Sticker 265
102
266
Sticker 266
152
267
Sticker 267
130
268
Sticker 268
130
269
Sticker 269
152
270
Sticker 270
91
271
Sticker 271
102
272
Sticker 272
114
273
Sticker 273
102
274
Sticker 274
83
275
Sticker 275
83
276
Sticker 276
83
277
Sticker 277
102
278
Sticker 278
152
279
Sticker 279
91
280
Sticker 280
182
281
Sticker 281
102
282
Sticker 282
91
283
Sticker 283
130
284
Sticker 284
114
285
Sticker 285
130
286
Sticker 286
182
287
Sticker 287
102
288
Sticker 288
114
289
Sticker 289
182